Kategórie      

Doprava

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar podľa dohodnutej dodacej lehoty alebo inú dodaciu lehotu po vzájomnej dohode.

 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok po dohode.

 4. Kupujúci obdrží daňový doklad po dodaní tovaru emailom do 15 dní od zdaniteľného plnenia.

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  1. Slovenskej pošty

  2. kuriérskej spoločnosti

  3. osobný odber kupujúceho po dohode

  4. vlastnou dopravou predávajúceho

  5. dopravou dodávateľa/výrobcu tovaru

 7. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

 8. Lehoty pre doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby a Slovenskej pošty sú maximálne 3 pracovné dni.

 9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 10. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 11. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

 12. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Jednotlivé ceny prepravy tovaru sú kalkulované podľa váhy, rozmerov a surmy objednávky tovaru. Po výbere tovaru kupujúcim a zadaní jeho množstva - „naplnení nákupného košíka“ a vyplnení platobných a prepravných podmienok sa kupujúcemu na e-shope zobrazí cena dopravy alebo mu systém vypočíta dopravu zdarma v závislosti od sumy objednávky.

 2. Pri osobnom odbere tovaru z partnerských predajní, alebo pri doprave tovaru z partnerských predajní je kupujúci povinný v objednávke zvoliť možnosť platby na predfatkúru – platba vopred.

 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.